MERSİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİ İLE İŞ DÜNYASI BULUŞTU

MESLEKİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİ İLE İŞ DÜNYASI BULUŞTU

 

Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğinde mesleki eğitimin istihdamla bağının güçlendirilmesi ve nitelikli iş gücü elde edilmesi amacıyla düzenlenen "Dijital Dönüşüm Odağında Mesleki Eğitim ve İş Dünyası Uluslararası Konferansı" ve "Mesleki Eğitim İş Dünyası İş Birliği Çalıştayı" Divan Otel'de gerçekleşti.

İki gün süren çalışmanın ilk günü gerçekleşen konferansın açılış konuşmalarında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Meslek liseleri milletlerin meselesidir." dedi. Türkiye'de bir süre önce, "Meslek lisesi memleket meselesi" sloganıyla başlatılan seferberliğin düzenlenen konferansla "Meslek liseleri milletlerin meselesi" sloganına evrildiğini dile getiren Çakır, küreselleşen dünyada insan kaynağına etkin şekilde beceri kazandırılmasının bir dünya meselesine dönüştüğünü söyledi. "Konferans sonuçlarının ve Mesleki Eğitim Çalıştayının iş dünyasında ve mesleki eğitimde arzu ettiğimiz değişim ve dönüşüme büyük katkı sunacağına olan inancımla katılımlarınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş konuşmasında: "Mersin'de bir model ortaya çıkarmak istiyoruz." dedi. Türkiye'nin ikinci yüzyılını bugünün gençlerinin oluşturacağını söyleyen ve gençlerin dijitale olan yatkınlığını hatırlatan Durmuş, dijital dönüşümün çalışmalara entegre edilmesinin önemine değindi. Mersin'de dünya ekonomileriyle rekabet edebilmek adına iş dünyasıyla eğitim dünyasının güçlü entegrasyonunu sağlayıp bir model ortaya çıkarmak istediklerini kaydeden Durmuş, "Bu anlamda MTSO başkanımızın liderliğinde sektör temsilcilerimizin katkıları ve Millî Eğitim Bakanlığımızın bize sağladığı destekler çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Dijital dönüşüm yeşil dönüşümü de güçlendirmeli."

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz'ün teşrifleriyle gerçekleşen konferansta Sayın Genel Müdürümüz: "Dijital dönüşümü hayatımıza yön veren değil hayatımızı kolaylaştıran bir boyuta evirmeliyiz." değerlendirmesini yaptı. Dijital dönüşüm kadar son dönemlerde yeşil dönüşümün gerekliliğinin de kendisini gösterdiğini vurgulayan Karagöz, dijital dönüşümün yeşil dönüşümü güçlendirmesi, ikili dönüşüm sağlanması gerektiğini söyledi. Karagöz konuşmasının devamında:

"Dijital dönüşüm üretimden tüketime kadar her kaynağın nasıl etkili kullanılabileceğini bize en üst perdeden anlatan bir dönüşüm olmalı. Bunu nitelikli, eğitimli işgücü ile yapabiliriz. Bu noktadan hareketle mesleki eğitimin dijital dönüşümün de yeşil dönüşümün de ihtiyaçlarını algılayıp ona uygun üretimin karşılanabilmesini hayata geçirmeliyiz. Bunu da nitelikli mesleki ve teknik eğitimle kazandırmaya gayret ediyoruz." dedi.

Dijital dönüşümün artması sonrası iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına daha hızlı çözümler üretebilmek hedefiyle düzenlenen konferans iki oturumda gerçekleşti. İlk oturumun konuşmacıları Konstanz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oksana Melnyk, Avrupa Eğitim Vakfı Politika Danışma ve AB Programlama Birimi Başkanı Georgios Zisimos, WorldSkills İnternatiol'da Beceri Yarışması Yöneticisi Sasa Simovic ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Faruk Yahşi oldu. Melnyk gelişmekte olan ülkelerin mesleki eğitim sistemlerinde uluslararası organizasyonlar ve politika oluşumu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Zisimos dünyada uygulanan eğitim reformları hakkında bilgi verip ülkelerin bu alanda politika oluşturma süreçlerini özetlerken Simovic, mesleki eğitimde endüstri 4.0'ın araçları hakkında bilgilendirme yapıp bu alanda nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. Panelin moderatörlüğünü de üstlenen Yahşi'nin konusu ise dünyada ve Türkiye'deki mesleki eğitim modellerinin karşılaştırılması oldu.

İkinci panelin konuşmacıları ise Avrupa Eğitim Vakfı Kıdemli İnsan Sermayesi Geliştirme Uzmanı Lida Kıta, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sezai Taşkın ile Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğretmeni, Elektrik Elektronik Mühendisi Fatih Cebeci oldu. Kıta sunumunda Türkiye'de mesleki eğitim reformlar, uygulama modelleri hakkında bilgi verirken panelin moderatörlüğünü de üstlenen Taşkın, mühendislik eğitiminde dijital dönüşüme değinip üniversite bünyesinde yürüttükleri uygulamaları anlattı. Son konuşmacı Cebeci ise Endüstri 4.0'ı mesleki eğitim odağında değerlendirerek çalışma hayatına yansımalarını ele aldı.

Konferansta Hayata Destek Yönetim Kurulu Üyesi, Abor İmpact Kurucusu ve Direktörü İnci Aylin Gezgüç ise Vehbi Koç Vakfı desteğiyle yürüttükleri "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" konulu projesinin detaylarını anlattı.

Çalışmanın ikinci günü, Mesleki Eğitim ve İş Dünyası İş Birliği Çalıştayı gerçekleşti. Çalıştayın açılışında Mersin İl Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi, MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Çoban, Mersin'deki 4 farklı üniversiteden akademisyenler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mesleki ve teknik eğitimden sorumlu okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler bulundu.

Açılış konuşmalarında Mersin İl Millî Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi: "Meslek liselerini daha cazip hale getirecek modeller geliştirmek istiyoruz." dedi. Çalıştay ile meslek liselerini daha cazip hâle getirerek yeni eğitim modelleri geliştirmek, öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesini sağlamak istediklerini söyledi. İş dünyasında yaşanan nitelikli teknik personel ihtiyacını yerel talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda karşılamak istediklerini kaydeden İvrendi, "21. yüzyılda ihtiyaç alanları sürekli değişen iş dünyası ile gençlerin ortak bir noktada buluşmalarını sağlayarak beklentilerin karşılanması, meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin kendi alanları doğrultusunda istihdam edilebilirliğini artırmak istiyoruz." dedi. İvrendi: "Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim ailesi olarak sektörü analiz edip şehrin tüm ihtiyaçları doğrultusunda meslek lisesi alan tercihlerinde aile ve öğrenciyi iyi yönlendirmek gerektiği için ortaokuldan çalışmalara başlıyoruz. Mesleki eğitim merkezlerimizde de öğrencilerimizi istihdama hazırlamak istiyoruz." diye ekledi.

"Döner sermaye artırmak önceliğimiz değil ilk hedefimiz öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenme metodu olduğu bir imkân sağlamak."

Nitelikli teknisyen açığının üretimin önündeki en büyük tehdit olduğunu, alanında iyi bir ustanın çok iyi ücretler alabildiğini, sektörden sürekli görüşler ve öneriler alacağını, Meslek Lisesi öğretmenlerimizin alan bilgilerini taze tutmaya çalışmaya devam edeceklerini belirten İvrendi, "Nükleer enerjinin önemi üstünde titizlikle duruyor, sektörlerle okulların eşleştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Sözlerime son verirken 'Mersin Mesleki Eğitim ve İş Dünyası İş Birliği Çalıştayının' Mersinimiz'den başlayarak tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım." dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge açılış konuşmasında sözlerine mesleki eğitimi bu yıl Oda'nın en temel gündemi haline getirdiklerini belirterek başladı. Bucuge, düzenlenen çalıştayla mesleki eğitimi masaya yatırıp sorun ve çözümlerini ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi. Çalıştayda kentin hem ekonomik hem de sosyal kalkınma meselesi olan mesleki eğitimin tüm etkin taraflarının bir araya geldiğini kaydeden Bucuge, şöyle konuştu: "Meslek lisesi ve mesleki eğitim, sadece bir iş gücü ve istihdam meselesi değil. Üreten bir ekonomi olmanın, bir refah toplumu olmanın temelidir. Toplumun sosyal huzur meselesidir. Bugün bu masalarda bir araya gelen siz değerli katılımcıların ortaya koyacağı düşünceler, sorun tespitleri ve çözüm önerileri inanıyorum ki, konunun önemine uygun, değerli bir rapora ve bir yol haritasına dönüşecektir. Kentimizin bütünsel kalkınmasının en önemli itici gücü olacağına inandığımız bu konuda, yaptığınız katkılar için teşekkür ediyoruz." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Çoban, yürüttükleri İSO Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi'nin detaylarını aktardı. Mesleki eğitime ciddi anlamda önem verdiklerini dile getiren Çoban, bu alanda çok projeler yapıldığını ancak bir türlü istenen sonucun alınamadığını kaydetti. Bu nedenle yola çıkarken projenin temeline sürdürülebilirliği koyduklarını vurgulayan Çoban, şu bilgileri paylaştı:  "Önce belirlediğimiz 45 okulla motive olan iş dünyası temsilcilerini eşleştirdik. Eşleşen alanların uyumlu olması ve eşleştiğiniz iş insanının motive olması çok önemli. Ayrıca okul ile iş insanının coğrafi yakınlığına da önem verdik. Mesleki eğitim projelerinde başarıya ulaşmak istiyorsanız motivasyonu yüksek öğrenciyi okula çekeceksiniz ikincisi gelen bu öğrencileri çok iyi yetiştireceksiniz. Son olarak da onların kendi alanlarında çalışmasını sağlayacaksınız. Yaptığımız her toplantıda bu üç maddeyi dile getirdik ve sonunda tüm paydaşların benimsediği bir kültür haline geldi. Bu üçlü hedefe ulaşırsanız mesleki eğitimde çok ciddi sıçrama yapabilirsiniz."

Okullara teknik yardımda bulunmak yerine işyerlerini okula çevirmeye başladıklarını kaydeden Çoban, proje kapsamında müfredattan eğitmenin eğitimine, mükemmel staj imkânı sağlanmasından Erasmusla yurtdışı stajlara kadar birçok alanda yol aldıklarını söyledi. Bütünleşik bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu, operasyonel ve stratejik takibin birlikte yapılması gerektiğini dile getiren Çoban, bunun için toplantı takip yazılımları geliştirdiklerini ve bu yazılımla gerek okul müdür ve öğretmenlerinin gerekse iş dünyasının performanslarını ölçme imkânı yakaladıklarını aktardı. Döner sermaye imkânının çok sihirli bir güç olduğunu ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini de belirten Çoban, bu sayede öğrenci ve öğretmenin motivasyonlarının artırılabileceğini vurguladı. Ayrıca başarı için bir yıldız çıkarmaları gerektiğinden hareketle İstanbul'da yazılım lisesi açtıklarını kaydeden Çoban, şunları söyledi:

"Sanayicinin kaynakçı talebi çoktu ama çocuklar bu bölümü tercih etmiyordu. Biz de pilot olarak belirlediğimiz 5 okulu Kaynak Mükemmeliyet Merkezi olarak kabul edip buradan mezunlara ücretleri yüksek iş garantisi sunduk. Bu sayede soruna özel çözümler geliştirdik." dedi.

Mersin'deki 4 farklı üniversiteden akademisyenler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mesleki ve teknik eğitimden sorumlu okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı çalıştayda mesleki eğitimden beklentiler ve iş dünyasının dinamikleri ele alındı. Çalıştayda 13 çalışma grubunda konuşulan 7 konu başlığını; "Mesleki eğitim öğrencilerinin niteliklerinin artırılması ve mesleki motivasyonlarının geliştirilmesi, teknik öğretmenlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve sektörün güncel uygulamalarına yönelik becerilerinin artırılması, velilerin mesleki eğitime bakış açılarının iyileştirilmesi ve bilinçlendirilmesi, okul ve işletme arasındaki diyalogların düzenlenmesi, üretime dayalı istihdam modelinin geliştirilmesi, sektörün kurumsallaşma çalışmalarının planlanması ve insan kaynakları yönetim becerilerinin geliştirilmesi, sektör ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yeterliliklerinin geliştirilmesi ile iş dünyasının beklentileri" oluşturdu. Çalıştay 13 çalışma grubunun sunumların yapılması ile tamamlandı.

Konferans ve Çalıştay ile dünyadaki mesleki eğitimin mevcut durumu masaya yatırılıp dünyadaki uygulamalardan verilen örneklerle bu alanda geliştirilen politikalar değerlendirildi. Geleceğe dair yapılması gerekenlere ışık tutuldu. Her ülkenin ihtiyaçlarına göre kendi özelinde eğitim politikası üretmesi gerektiği vurgulandı. Eğitim politikalarının odak noktasına dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün yerleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Dijital dönüşümle ihtiyaçlar değişse de iş dünyasında vasıflı insan gücüne duyulan ihtiyacın değişmeyeceği dile getirildi. Teknik becerilerden çok öğrencilerde yaratıcı ve eleştirel düşünebilme gibi farklı yetkinliklerin daha çok aranacağı ifade edildi. Genç nüfusla istihdam, üretim ve geleceğin meslekleri ilişkisinin etkin şekilde kurulması, eğitim ve iş gücü piyasasında 21. yüzyılın beklentilerine uygun eğitim modelleri ve iş ortamları oluşturulması hedeflendi.

18-02-202418-02-202418-02-202418-02-202418-02-202418-02-202418-02-202418-02-202418-02-202418-02-2024

 

 

 

 

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dumlupınar Mah. GMK Bulvarı 33130 Yenişehir/MERSİN - 0324 329 14 81 / 84

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.